Tomas I, 2016, photogelatine on plaster
Tomas I, 2016, photogelatine on plaster
Resi I, 2016, photogelatine on plaster
Resi I, 2016, photogelatine on plaster
Lisl I, 2016, photogelatine on plaster
Lisl I, 2016, photogelatine on plaster
Markus I, 2016, photogelatine on plaster
Markus I, 2016, photogelatine on plaster
Mirjam I, 2016, photogelatine on plaster
Mirjam I, 2016, photogelatine on plaster
Winfried I, 2016, photogelatine on plaster
Winfried I, 2016, photogelatine on plaster
Tomas II, 2016
Tomas II, 2016
Freda II, 2016
Freda II, 2016
Lisl II, 2016
Lisl II, 2016
Resi II, 2016
Resi II, 2016